Evolutie

Evolutie is het proces van het ontwikkelen van soorten in nieuwe soorten, over een periode van soms wel duizenden jaren. Dat proces wordt in gang gezet als de omgeving verandert. Als de omgeving verandert, moet alles wat in die omgeving leeft zich aanpassen. Lukt dat niet, dan kan het verhuizen naar een plek waar de omgeving nog hetzelfde is. Lukt ook dat niet, dan zal de soort uitsterven. De soorten die zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving zullen overleven en zich ontwikkelen tot nieuwe soort.

Leerobjecten