Evolutie

Evolutie is het proces van het ontwikkelen van soorten in nieuwe soorten, over een periode van soms wel duizenden jaren. Dat proces wordt in gang gezet als de omgeving verandert. Als de omgeving verandert, raakt alles wat in die omgeving leeft aangepast. Gebeurt dat niet, dan behoort verhuizen naar een plek waar de omgeving nog hetzelfde is tot de mogelijkheden. Lukt ook dat niet, dan zal de soort uitsterven. De soorten die aangepast raken aan hun nieuwe omgeving zullen overleven en zich ontwikkelen tot nieuwe soort.

Leerobjecten