Natuur in de stad

Steden worden gebouwd voor mensen, maar we delen de stad met heel veel dieren en planten. Sommige goed zichtbaar, maar ook veel verborgen voor ons blik. Dieren zijn op zoek naar eten, of worden opgegeten. Er wordt verleid, en jonkies gemaakt. Soorten beschermen zich tegen de gevaren van de stad, sommige maken er juist gebruik van. Duiven voelen zich aangetrokken tot de stad, omdat dit lijkt op hun voorkeursomgeving. Ze houden van rotsen, maar kunnen ook goed uit de voeten met de gevels van gebouwen. Andere dieren passen zich aan. De vogels die je in de stad ziet, gedragen zich net anders dan hun soortgenoten op het platteland.