Het broeikaseffect

Natasja Ouwerling, 26 juli 2018

Pff.. wat is het toch warm op sommige dagen. We krijgen steeds vaker te maken met hittegolven, maar ook met overstromingen of juist hevige sneeuwval. Weet je dat dit te maken heeft met het versterkte broeikaseffect? Wat is het broeikaseffect eigenlijk?

Onderdeel van:

Fijne warmte

Dit verschijnsel is het vasthouden van zonnewarmte in de lucht om de aarde. Zonder broeikaseffect zou het een stuk kouder zijn op aarde, wel 33 graden lager! De warmte van de zon wordt vastgehouden door gassen in de dampkring, zogeheten broeikasgassen. Eén van de belangrijkste broeikasgassen is koolstofdioxide (CO2). Koolstofdioxide is een gas dat wij zelf uitademen. Voor planten is het broeikasgas belangrijk. Planten maken van koolstofdioxide namelijk zuurstof en dat ademen wij weer in.

Natuurlijk broeikaseffect

De aarde wordt omringd door een laag gassen, dit noemen we de atmosfeer of dampkring. Sommige gassen, zoals koolstofdioxide, zorgen ervoor dat een deel van de warmte van de zon binnen de atmosfeer blijft. Zo blijft het dus lekker warm. De warmte van de zon komt op aarde door zonnestralen. De aarde kaatst een deel van de stralen terug de ruimte in. Een ander deel niet. Broeikasgassen in de dampkring houden de teruggekaatste stralen vast en warmen de aarde op: een natuurlijk broeikaseffect.

Versterkt broeikaseffect

Naast het natuurlijke broeikaseffect is er op dit moment ook sprake van een versterkt broeikaseffect: de aarde warmt op! Opwarming wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door bijvoorbeeld fabrieken en auto’s. Er komt dus steeds meer broeikasgas in de atmosfeer terecht. Dit betekent dat de dampkring steeds meer teruggekaatste zonnewarmte vasthoudt, de temperatuur stijgt. Hierdoor blijft er steeds meer warmte hangen rondom de aarde, waardoor het dus warmer wordt.

Wat zijn de gevolgen van een opgewarmde aarde?